fourteen-years-old girl, who has got curly hair and one favourite pencil

bio

Maja Sołtysik – fourteen. Pencils and crayons have lived in her heart since preschool. She likes drawing portraits in particular. Maja adores letters, that’s why she reads and writes. She publishes book reviews on her blog (www.czytamaja.pl) and in „Ryms” quarterly. Her drawings appear in „Zwykłe Życie”, „Non/fiction” and „Ryms” too. Except that, she loves ice-cream and the smell of fresh print.

Maja Sołtysik – czternastolatka. Ołówki i kredki mieszkają w jej sercu od wieku przedszkolnego. W szczególności lubi rysować portrety. Ma wspaniałą relację z literami, dlatego czyta i pisze. Swoje książkowe recenzje publikuje na blogu (www.czytamaja.pl) oraz w „Rymsie”. Jej rysunki pojawiają się w „Zwykłym Życiu”, „Non/fiction” i „Rymsie” również. Oprócz tego kocha lody i zapach świeżego druku.